Pasient og brukerombodet

Pasient og brukerombodet

pixabay.com

Du kan kontakte pasient- og brukerombodet visst du er misfornøgd med helsehjelpa du har fått, eller om du ikkje har fått oppfylt dine rettigheiter som pasient, brukar eller pårørande.

Pasient- og brukerombudet kan gi råd og informasjon om rettigheiter. Du kan også få hjelp til å bruke klageretten, søkje råd om pasientskadeerstatning, og det kan nokon gonger bistå som konfliktløysar i dialog mellom pasient/brukar og tenestestaden. Ombodet sine tenester er gratis, og du kan velje å vere anonym.

 

Det finst pasient- og brukerombod i kvart fylke, og for Møre og Romsdal kan du ta kontakt slik:

Pasient- og brukerombodet i Møre og Romsdal Tlf. 71 57 09 00 / 40 50 16 00

e-post: mr@pasientogbrukerombudet.no (sensitive opplysninger bør ikke sendes på e-post)

Postadresse: Postboks 212 Skøyen, 0213 OSLO

Besøksadresse: Astrupsgate 9, 6509 Kristiansund