Paul Sindre Vedeld er valt som ordførar

Paul Sindre Vedeld er valt som ordførar

Ordførar, varaordførar, formannskap og utval blei valde då det nye kommunestyret hadde det første møtet sitt torsdag 19.oktober. 

Lena L.Sande (vara ordførar) og Paul Sindre Vedeld (ordførar) Marte Saure

Paul Sindre Vedeld (SP) vart vald til ordførar og Lena Landsverk Sande til varaordførar. 

Ordførar 2015 - 2023 Lena Landsverk Sande gratulerte nyvald ordførar Paul Sindre Vedeld med valet som ny ordførar og overrekte blomar.

Ordføraren takka kommunestyret for tilliten, og viste til at viktige tema i ordførargjerninga vert m.a. kommunikasjon, utvikle næringslivet - skape nye arbeidsplassar m.v. og kontakt med ungdomane. Vidare takka han Lena Landsverk Sande for arbeidet som ordførar i 8 år, og overrekte blomar og eit måleri av Aina Moldskred Krakset, gitt til kommunen.

Marte Saure

Her ser du kven som er faste medlemmer i det nye kommunestyret. 

Slik vert formannskapet og utvala: 

Formannskapet:

Paul Sindre Vedeld, SP

Lena Marie Landsverk Sande, V

Njål Sivertstøl, AP

Caroline Juul, AP

Nils Olav Moen, INP

Elisabet Lauvstad Haugen, FRP

Per-Johnny Brekke, H

Val av kontrollutval 2023 - 2027:

Som medlemar i kontrollutvalet 2023 - 2027 vert desse valde:

Asgeir Vidnes, FRP (leiar)

Knut Aksel Thunem, AP (nestleiar)

Vidar Solheim, V (rep.frå kommunestyre)

Therese Aksnes, INP

Lidvar Kragset, SP

Val av representantar og vararepresentantar til KS fylkesmøte 2023 - 2027:

Ordførar Paul Sindre Vedeld 

Varaordførar Lena Landsverk Sande

Val av kommunal medlem og varamedlem til Vanylven kyrkjelege fellesråd 2023 - 2027:

Varaordførar Lena Landsverk Sande (medlem)

Ordførar Paul Sindre Vedeld (varamedlem)

Val av livsløpsutval 2023 - 2027:

Joar Lille-Rovde, KRF (leiar)

Kristian Bentsen, INP (nestleiar)

Karen Birte Bjørlykke, V

Geir Nielsen, AP

Katrin Brekke Sunde, H

Merete Vatne, SP

Bente Skår, FRP.

Val av driftsutval 2023 - 2027:

Frank Robert Sande, INP (leiar)

Rolf Aasevik Dyb, FRP (nestleiar)

Lene Christine Drabløs Strand, V

Lars Tore Bakkebø, AP

Thormod Hvattum, SP

Elisabet Lauvstad Haugen, FRP

Ida Birgitte Marholm, H

Val av valnemnd 2023 - 2027:

Sp: Paul Sindre Vedeld, vara Merete Vatne

V: Lena Landsverk Sande, vara Karen Birte Bjørlykke

AP.: Njål Sivertstøl, vara Caroline Juul

INP: Nils Olav Moen, vara Frank Robert Sande

Frp: Elisabet Lauvstad Haugen, vara Rolf Aasevik Dyb

H: Per-Johnny Brekke, vara Katrin Brekke Sunde

Krf: Joar Lille-Rovde, vara Marietta Pal

Val av eldreråd 2023 - 2027:

Ordførar - kommunalt medlem

Vararordførar - vara for ordførar

Jorun R. Nystøyl

Ragnhild Sande

Magne Øystein Berge

Kjellbjørg Haugen

Gudbjørn Vik

Val av råd for funksjonshemma 2023 - 2027:

Målfrid Rindal

Ottar Jan Løvoll

Svein Johan Hansen

Brynjar Hatlegjerde

Vara: Annbjørg Tørlen

Kommunalt medlem:

Rolf Dyb

Vara: Karen-Birte Bjørlykke

Val av ungdomsråd 2023 -2025:

Silje Menes Slagnes

Mathias Landsverk Sande

Elias Sebastian Sjåstad Solheim

Lorine Bakkebø Jensen

Bendik Rekkedal

Una Nygaard Gill

Live Nystøyl Kleppe

Sofie Melo Fiskaa

Kommunalt medlem: 

Caroline Juul, Ap

Vara: Aud Helen Syvertsen Sætre, INP