Turkalenderen for Sunnmøre og Vestnes 2023

Turkalenderen for Sunnmøre og Vestnes 2023

I denne brosjyra finn du turar og arrangement som foregår på Sunnmøre og Vestnes sommar og haust 2023. Turane er organiserte vandringar eller arrangement i naturen under leiing av ein turleiar, som sørger for at deltakarane ferdast trygt og finn fram på turen. På nokre turar/ arrangementa vil turleiarane også formidle om ulike tema undervegs.

Lokale lag, foreiningar og andre frivillege er arrangørar for dei ulike tur-tilboda. På nokre av turane stiller også ordførarane som turvertar.

Felles for arrangementa er at dei er opne for alle – og gratis. Enkelte turar er også tilrettelagt for bestemte målgrupper og aktivitetar, og nokre av turane stiller krav til ferdigheiter. Har du spørsmål knytt til turar, finn du kontaktinformasjon til turleiaren for turen i informasjonsteksten. Enkelte av turane krev påmelding.

Turkalender 2023 (PDF, 5 MB)

 

Sunnmøre friluftsråd

E-post: post@friluftsraadet.no

Adresse: Kongshaugstranda 105, 6037 Eidsnes