Vi vil ha dine innspel og forslag om budsjettet 2023

Vi vil ha dine innspel og forslag om budsjettet 2023

 

Når vi no skal i gong med arbeidet for budsjettprosessen til neste år, vil vi invitere innbyggjarane i kommunen til budsjettarbeidet. Vi er avhengige av innspel frå innbyggjarane og håpar at dette kan skape meir tillit til budsjettprosessen.

Vi håpar at fleire  kan kome med positive innspel og idear til korleis vi kan gjere ting annleis – gjerne forslag til aktivitetar som kan skape nye inntekter.


Skjema for innspel til budsjettarbeid finn du her, og alle innspel vil bli vurdert av kommunestyret ved budsjetthandsaming i haust.