Høyring av nasjonal skredfarekartlegging - Høyringsfrist 15.desember 2023

Høyring av nasjonal skredfarekartlegging - Høyringsfrist 15.desember 2023

Multiconsult har greidd ut fare for skred i bratt terreng i utvalde område i Vanylven kommune på oppdrag frå NVE. Rapporten er tilsend Skred AS for kvalitetssikring og skal gåast gjennom av NVE. Rapporten vert samtidig send til høyring. 

Både private og verksamder kan komme med innspel. Målet med høyring er først å fremst å oppdaga om:

  • Det finst sikringstiltak i området som ikkje er omtalt i rapport. 
  • Det finst tidlegare skredfareutgreiingar som ikkje er omtalte i rapport.
  • Det er historiske skredhendingar som ikkje er omtalte i rapport. 

Etter dette vil Multiconsult revidere rapporten og den vil sendast til NVE for endelig godkjenning.

Høyringsfrist: 15.desember 2023

Førebels rapport
Oppsummering av rapport 
Kart med faresone
Høyringsskjema 

 

Meir informasjon finn du på her