Brøyting

Brøyting

Vanylven kommune har ansvar for brøyting av kommunal veg, og dei med privat veg kan søkje om brøyting. 

Dette kan du forvente av snøbrøyting på kommunale vegar

Alle vegar kan ikkje brøytast på same tid. Det er difor sett opp følgjande prioriteringsliste for kommunal brøyting:

  1. Kommunale vegar.
  2. Gangvegar langs kommuneveg og fylkesveg.
  3. Haldeplassar / snuplassar med vidare for kollektivtransport.
  4. Vegar og plassar i tilknyting til offentlege helsesenter, legesenter, aldersheimar og sjukeheimar.
  5. Offentlege kaier og andre plassar som er opne for allmenn ferdsel.
  6. Vegar og plassar i tilknyting til skular og barnehagar.

Område kommunen ikkje brøyter

Brøyting og strøing av fylkesvegar og gang- og sykkelveg langs tidlegare riksvegar er Statens Vegvesen sitt ansvar (tlf. 175)

Kontakt

Ronny Prozenko
kommunalsjef teknisk
E-post
Mobil 45 28 22 02
Mads Aleksander Kjelstadli
Ingeniør
E-post
Mobil 90 99 23 69