Konkurranseutsetting av juridiske tenester

Konkurranseutsetting av juridiske tenester

Vanylven kommune ønskjer med dette å konkurranseutsette våre juridiske tenester, og vi har følgjande beskriving av vårt behov:

  • Vanylven kommune estimerer eit behov for juridisk rådgiving på  om lag 100 timar per år.
  • Vanylven kommune estimerer eit behov for 4 heile dagar i året som personalstøtte
  • Vanylven kommune estimerer eit behov for 6 heile dagar i året for juridisk opplæring for politiske utval og kommunens leiargruppe
  • Vanylven kommune estimerer eit omfang på varslingssaker på  om lag 2 i året

 

Vi viser vidare til utlysingsteksten, eigenerklæringa, databehandlaravtale og kontraktsvilkår som du kan laste ned.

Førespurnad om tilbod på juridiske tenester (PDF, 169 kB)

Standard kontraktsvilkår (PDF, 156 kB)

Eigenerklæring (PDF, 47 kB)

Databehandlaravtale (PDF, 154 kB)

 

Fristen for å levere tilbod er 22. februar 2024 og tilbodet skal sendast på e-post til postmottak@vanylven.kommune.no