Vanylven Frivilligsentral

Vanylven Frivilligsentral

Nyoppstarta sentral i Vanylven. Her vil du finne informasjon om ulike aktivitetar, nyheiter for frivilligsentralen, samt informasjon om korleis du kan vere med å engasjere deg på ulike måtar i kommuna vår. 

Her finn du heimesida til Vanylven Frivilligsentral

Her finn du facebook-sida til Vanylven Frivilligsentral

 

“Vi held til ved Vanylvssmia på Eidså. Her finn du også Voksenopplæringa, BUA og kontor tilknytta ungdomskontakt. Ulike arrangement kjem til å verte halde i lokale tilknytta Vanylvssmia, men vi kjem også til å nytte ulike møteplassar elles i kommunen.”

 

Opningstider: Måndag- Fredag 09.00-15.00

Dagleg leiar: Randi Irene Helgøy 

Kontakt mail: randi.irene.helgoy@vanylven.kommune.no 

Mobil: 951 43 997


 Vanylvssmia, Syvdefjordvegen 23 Eidså