Vanylven kommune ønskjer å inngå avtale om innkjøpsfagleg bistand

Vanylven kommune ønskjer å inngå avtale om innkjøpsfagleg bistand

Vanylven kommune ønskjer med dette å konkurranseutsette innkjøpsfagleg bistand og opplæring, og vi har følgjande beskriving av vårt behov:

  • Vanylven kommune estimerer eit behov for innkjøpsfagleg bistand på om lag 300 timar per år.
  • Vanylven kommune estimerer eit behov for 2 heile dagar i året for innkjøpsfagleg opplæring for politiske utval og kommunens leiargruppe

 

Vi viser vidare til utlysingsteksten, eigenerklæringa, databehandlaravtale og kontraktsvilkår som du kan laste ned.

Førespurnad om tilbod på innkjøpsfagleg bistand (PDF, 167 kB)

Eigenerklæring (PDF, 36 kB)

Standard kontraktsvilkår (PDF, 280 kB)

Databehandlaravtale (PDF, 286 kB)

 

Fristen for å levere tilbod er 24. april 2024 og tilbodet skal sendast på e-post til postmottak@vanylven.kommune.no