Bustadtilskot

Bustadtilskot

Husbanken gir tilskot til ulike formål og målgrupper. Disse tilskota er rettet mot privatpersonar.

Tilskot for tilpassing av bustad

Har du behov for å tilpasse bustaden du bur i, kan du søke om finansiering av små eller store ombyggingar eller tilpassingar. Les meir om tilskot til for tilpassing av bustad på Husbanken sine nettsider. 

 

Tilskot for etablering i eigen bustad

Tilskotet skal bidra til å skaffe eigna bustadar for vansklegstilte på bustadmarknaden. Tilskotet skal også sikre at vansklegstilte kan bli buande i ein eigna bustad. Les meir om tilskot for etablering i eigen bustad på Husbanken sine nettsider.

 

Nyttige lenkjer