Bustønad

Bustønad

Har du problem med å betale husleiga eller bustadlånet ditt fordi du har lav inntekt eller høge utgifter til bustad? Då kan du ha rett på bustønad. 

Kven kan få tenesta?

Bustønad er ei statleg støtteordning for deg som har lav inntekt og høge buutgifter. På linken nedanfor finn du ut om du er i målgruppa. 

 https://husbanken.no/bostotte/kan-jeg-faa-bostotte/

Korleis søker du


Du kan søke elektronisk om bustøtte her

Du må søke på papir dersom

  • det ikkje er mogleg for deg å søkje elektronisk. 
  • ein person er registrert på søknadsadressa i folkeregistrert, men ikkje bur der. Det kan gjelde studentar som bur på studiestadar eller andre personar som ikkje har meldt flytting til Folkeregisteret. I søknaden må du opplyse om kven som har flytta og kvifor det ikkje er meldt flytting til Folkeregisteret. 

Søknadsskjema bustøtte - nynorsk (PDF-format)

Du kan ikke sende søknaden på vanlig e-post. Du må skrive den ut og sende den til kommunen på papir. Mange kommuner tilbyr sikker digital post. Sjekk på kommunens nettsider om din kommune tilbyr denne tjenesten.

Søknadsfristen er den 25. i kvar månad. Du får svar på søknaden innan den 20. månaden etter. Utbetaling av bustønad er den 20. i kvar månad. 

Husk å melde endring.

Har inntekta gått opp eller ned? Eller har nokon flytta inn eller ut av husstanden din? Skal du flytte? Husk at du har plikt til å melde frå om endringane. 
https://husbanken.no/person/bostotte/