Økonomiplan 2024-2027 med budsjett for 2024 - Høyring

Økonomiplan 2024-2027 med budsjett for 2024 - Høyring

Det skal vedtakast ein økonomiplan for kommuna for åra 2024-2027. Budsjett og økonomiplan må gå i balanse for kvart enkelt år, og første året i økonomiplanen er budsjett for 2024.

Både budsjettet og økonomiplan består av to delar, ein driftsplan og ein investeringsplan. Driftsbudsjettet for 2024 balanserer med samla driftsutgifter på 144,67 millionar kroner. Samla utgifter til investering i 2024 er på 16,175 million kroner, og for fireårsperioden skal det investerast for 70,95 million kroner

Økonomiplan for 2024

Skjema for innspel til budsjettarbeid finn du her