Innsyn i postlister og politiske saker

Innsyn i postlister og politiske saker

Retten til innsyn i offentleg verksemd er nedfelt i offentleglova

Hovedregelen i offentleglova er at alle saksdokument i offentlege verksemder er opne for innsyn. Dette inneber at kommunikasjon til og frå kommunen vert registrert (journalført) i våre sakshandssamingssystem  og publisert på våre offentlege postlister. 

Sjå også Rettleiar til offentleglova for meir informasjon. 

På postlista til Vanylven kommune vil ein ikkje finne arkivdelane: barnehagearkiv, brann, elevarkiv, disiplinærarkiv, flyktningarkiv, pasientarkiv og personalarkiv. Vi gjer merksam på at det likevel kan stillast krav om å få utlevert postliste der desse arkivdelane er med. Som part kan du ha rett til innsyn etter forvaltningslova § 18

Vanylven kommune oppfordrar folk til å nytte eDialog til å sende brev og dokument til kommunen på ein trygg måte. 

Postliste for Vanylven kommune

Politisk møteplan og saksdokument

Eldre saksdokument

Kontrollutvalet 

Vest kontroll er sekretariat for kontrollutvalet i Vanylven kommune.

Postliste for kontrollutvalet i Vanylven kommune