Detaljregulering for Åheim sentrum

Detaljregulering for Åheim sentrum

Wenche Berget  

  I samsvar med reglane i plan- og bygningslova § 12-3 og 12-8 gjer vi med dette kjent at planutvalet har i møte den 11.05.2020 vedteke å leggje ut til høyring detaljreguleringsplan for Åheim sentrum.

 Høyringsfristen var ute 18.august 2020

Merknadar til planforslaget må vere skriftleg og sendast pr. post til: Vanylven kommune, Rådhuset, 6143 Fiskå eller pr e-post: postmottak@vanylven.kommune.no

Vedtak: 

Vedlegg: