Brukarundersøkingar - kvalitet i tenestene

Brukarundersøkingar - kvalitet i tenestene

Kva er vi gode på og kva område må vi forbetre oss på? 

Gjennom systematiske brukarundersøkinga får vi oversikt på kor nøgde brukarane er med tenestene til kommunen. Her finn du ei oversikt på kva karakterar vi har på dei ulike tenestene som vi har kartlagt.