Kultur og oppvekst

Kultur og oppvekst

Brukarundersøkingar KUOP
Område 2015 2016 2017 2018 snitt Norge
Barnehage 5,2 5,0 4,9 4,7 5,2
Bibliotek 5,4 5,3 5,1 - 5,2
Kulturskule, føresette 5,2 5,4 5,4 5,5 5,2
SFO 4,8 4,6 4,1 4,4 4,6
Vaksenopplæringa - - - 4,4 -

 

Vanylven kommune gjennomfører årleg brukarundersøking for fleire av tenesteområda.

Slik arbeidar vi for å verte betre i korleis vi leverer tenester til innbyggjarane, og brukarundersøkingar er eit viktig ledd i å kartlegge kva vi er gode på og kva som kan forbetrast.

 

Alle resultata er i skalaen 1 - 6.